Palmreds Entreprenad

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

Hos oss vid Palmreds Golv & Entreprenad AB är dessa exempel på viktiga faktorer som främjar goda arbetsförhållanden i vår verksamhet.

Målet är en skadefri verksamhet där faror och risker för ohälsa i arbetet uppmärksammas och åtgärdas effektivt.

Därför arbetar vi så här med arbetsmiljön:

 • Vi uppmärksammar och åtgärdar risker i det dagliga arbetet
 • Vi följer upp att arbetsmiljöregler som berör verksamheten efterlevs
 • Vi säkerställer att arbetsmiljöarbetet utförs som beslutat genom bra rutiner, tydligt ansvar vid fördelning av arbetsmiljöuppgifter och ständiga förbättringar i alla delar
 • Vi följer regelbundet upp att alla har nödvändiga kunskaper, resurser och befogenheter för att kunna leva upp till sitt individuella ansvar för arbetsmiljön
 • Vi undersöker arbetsmiljön minst en gång om året med hjälp av checklistor i syfte att förebygga skador och ohälsa
 • Vi utreder ohälsa, olycksfall och tillbud för att undvika upprepande
 • Vi har regelbundna arbetsplatsträffar där vi behandlar verksamheten i sin helhet inklusive arbetsmiljöfrågorna
 • Vi följer upp vårt arbetsmiljöarbete (ledningssystem) minst en gång per år efter en särskild dagordning
 • Vi lever upp till kraven på dokumentation och tydlighet
 • Vi strävar efter att vår arbetsmiljö ska vara god både fysiskt och psykiskt. Vi lägger stor vikt i säkerhet såväl som företagskultur och sammanhållning
 • Vi har regelbundna hälsokontroller för de anställda, för att främja god hälsa
 • Vi har regelbundna personalmöten för att uppmärksamma och fånga upp eventuella problem och risker
Tack för ett toppenfint arbete, vi är så himla glada över resultatet. Att återställa de oanvända rummen till stiltypiskt 1800-tal var en utmaning som ni fixade fantastiskt bra!
Susanne och Anders Jansson
Tack Palmreds för att ni renoverade hela min lägenhet. Det blev precis så ordentligt och noggrant som jag beskrev att jag ville ha det!
Elsebeth Öberg
Bra utfört jobb och bra service. Kommer garanterat att anlita er igen.
Linus, VD Swemco